Ostutingimused

OSTUTINGIMUSED:

Üldised tingimused:
Üldised tingimused kehtivad www.coloratum.ee  klientide (edaspidi Ostja) ja Coloratum OÜ (edaspidi Müüja) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.   Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel on antud normidega täiendatud.   Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), Tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid. Veebipood jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebipoes tingimuste all. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta.   Kui ostja edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuse jõustumist, siis ostja jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.   
www.coloratum.ee tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab ostja, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

Hinnakiri:


Tellimuse eest tasumine:

 

 

Müügilepingu jõustumine
 
 
Kohaletoimetamine
 
  • Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle logistikapartneritele. Kauba tarne laos olevale kaubale toimub tavapäraselt 1-5 tööpäeva jooksul. 
  • Veebipoes näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest.
  • Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb Ostjal esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed. Ebatäpsete tarneandmete esitamisel või kaubale pakiautomaati mitte järgi minemisel tasub täiendava tarnekulu Ostja.
  • Veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise hilinemise eest logistikapartneri viivituse tõttu või vääramatutest asjaoludest (looduskatastroof, sõjaolukord) tingitud viivituste tõttu.
  • Ostja on kohustatud saadetise vastu võtma (pakiautomaadist välja võtma) logistikapartneri poolt ette nähtud aja jooksul. Õigeaegselt vastu võtmata saadetise tagastamisega (ja uuesti saatmisega) seotud kulutused kannab Ostja.
  • Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba ootamatu lõppemisega, siis teavitab Veebipood sellest Ostjat ning tagastab Ostjale tasutud raha (sh kauba üleandmise kulud) viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel.

Tagastamine:


Muu: